ICT usluge

LOGX MOGUĆNOSTI U OBLASTI ICT PODRŠKE – Usluge

LogX ima bogato iskustvo u izvodjenju različitih formi ICT podrške, zahvaljujući pre svega zaposlenima koji ga čine, a koji su desetak i više godina angažovani na poslovima ICT podrške kod izuzetno složenih poslovnih porocesa, kako kod velikih tako i kod srednjih i malih poslovnih subjekata. Tokom izvodjenja složenih projekata CIT podrške, LogX je stvorio izuzetne i kvalitetne veze sa vodećim provajderima u oblasti primene CIT rešenja, proizvodjačima CIT opereme, sistem integratorima, kao i sa pojedinačnim ekspertima, koje može staviti na raspolaganje u relizaciji složenih i inter disciplinarnih poduhvata realizacije CIT podrške.

1. nivo - projektovanja i upravljanja složenim projektima ICT podrške
 • konslating
 • snimak potreba
 • definisanje mogućih scenarija rešenja ICT podrške
 • izrada projekta, projektne i tenderske dokumentacije
 • izbor najpovoljnijeg ICT elementa, provajdera, podsitema ili rešenja kompletne ICT podrške
 • izrada i upravljanje Master Plana Implementacije
2. nivo - implementacije i upravljanja implementacijom ICT podrške
 • kontrola nabavke i ugradnje ICT elemenata
 • izveštaj o stanju implementacije/faze implementacije
 • instalacija, podešavanje i testiranje podsistema i funkcija ICT podrške
 • (mreže, serveri, rade stanice, sistemski, aplikativni sw, gradivni blokovi – mail, antivirusna zaštia, Internet, rešenja za ličnu produktivnost)
 • izrada izveštaja o rezultatima testiranja i predlog korekcija
3. nivo - ekspolatacije i upravljanja eksploatacijom podsistema i funkcija ICT podrške
 • definisanje potrebnih resursa za eksploataciju ICT rešenja, podsistema, funkcija
 • predlog organizacije, potrebnih profila i poslova za izvodjenje ICT podrške
 • monitoring rada i dostignute performanse ICT rešenja
 • izvodjenje podešavanja i administracije ICT elementa
 • konsalting i izrada predloga za poboljšanje eksploatacije
 • održavanje, ugradnja i zamena ICT elementa
4. nivo - direktne podrške krajnjim korisnicima ICT rešenja
 • testiranje dostignutih znanja korisnika kod korišćenja ICT elemenata
 • izrada planova, kontrola izvodjenja i izvodjenje obuke za krajnje korisnike ICT elemenata (formalna obuka, OJT i how to use)
 • direktna podrška kod korišćenja ICT elemenata (aplikativna podrška, otklanjnajne grešaka, instrukcije za izvodjenje konkretnih operacija, zaštita i „oživljavanje podatka“, anti virusna zaštita)