Ostale usluge

LOGX MOGUĊNOSTI U OBLASTI ICT PODRŠKE – Ostale usluge

Malo je poslovnih subjekata koji mogu kod organizacije ICT podrške, zbog njene složenosti, promenljivosti i brzine reakcije na promene u poslovnim procesima, računati da se svi potrebni kadrovski resursi za uspešnu ICT podršku, nalaze direktno u okviru organizacione strukture poslovnog procesa. Takodje kod definisanja interne baze kadrovskih resursa, neophodno je voditi računa o stepenu iskorišćenosti pojedinih specijalističkih profila koji su po pravilu i izuzetno plaćeni, da se ne bi ugrozila ekonomska efikasnost poslovnih subjekata.

1. nivo - remote ICT podrška
 • monitoring
 • adminstracija
 • podrška krajnjih korisnika
 • demonstracija rada ICT konfiguracija
 • obuka
2. nivo - on site ICT podrška
 • monitoring
 • adminstracija
 • podrška krajnjih korisnika
 • demonstracija rada ICT konfiguracija
 • obuka
3. nivo - outsourcsing
 • ICT opreme
 • predlog organizacije, potrebnih profila i poslova za izvodjenje ICT podrške
 • Kapaciteta ICT opreme
 • vremena korišćenja ICT opreme
 • eksperata za povremeno korišćenje